logo

ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИС БЪЛГАРИЯ

 • ​ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

  е българска компания, регистрирана в гр. София през 2004 година, която предоставя диализно лечение от най-високо качество.

  Визия

  Нашата визия е да подобряваме качеството на живот на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност в България чрез по-добра ефективност и безопасност на диализното лечение. Нашият стремеж е да бъдем известни като партньори, на които можете да се доверите в сектора на диализното лечение.

      

  Мисия

  Нашата мисия е да осигуряваме най-доброто възможно диализно лечение за нашите пациенти с помощта на изключителните грижи на персонал, работещ в безупречни условия.  Успехът ни се измерва с удовлетворението на пациентите, с непрекъснато подобряване на високите стандарти на лечение и обслужване, спазвайки зададените ключови индикатори за качество на диализното лечение.

  Отговорности

   1.За да изпълни мисията си Фърст диализис сървисиз България непрестанно инвестира в подобряване на услугите, в нова и качествена апаратура, и в разширяване познанията и уменията на медицинските екипи.
   2.Ние сме отговорни пред своите пациенти, партньори и служители като спазваме поетите ангажименти. Ние се стремим към най-добрите резултати и към най-високо качество. За нас е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите пациенти.
   3.Ние поставяме високи стандарти и очакваме само най-доброто от себе си. Търсим съвършенството чрез постоянни подобрения и се гордеем с предлаганото качество и стойност.
   4.Здравето, безопасността на пациентите и качеството са първостепенни за нас. Ние гарантираме най-високи стандарти на безопасност и качество в средата, в която лекуваме нашите пациенти. Качеството на медицинските ни екипи оказва пряко влияние върху нашите сила, репутация и жизнеността на нашите пациенти.
   5.Ние се стремим към силни партньорства със здравните институции за устойчиво и достъпно лечение за пациентите с хронични бъбречни заболявания, за уверено посрещане предизвикателствата на утрешния ден. Високо ценим приноса и способностите на хората, с които работим.
   6.Тези отговорности са в основата на всичко, което правим.