logo

За пациенти

Какво е хронична бъбречна недостатъчност (ХБН)?

Под хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) се разбира намалената скорост на очистване на кръвта (скорост на гломерулна филтрация) под 60 ml/min/1,73 m2 за повече от 3 месеца. При това състояние бъбреците не са могат да очистват кръвта от остатъците от метаболизма и излишните количества вода, които не са нужни на организма. Когато тези остатъчни вещества и вода се натрупат в големи количества се застрашава живота на пациента, и се налага извънбъбречно очистване на кръвта.

Според световните здравни статистики всяка година около 300 – до 400 души на 1 000 000 население достигат до терминален стадий на ХБН и започват диализно лечение. В България честотата на хроничните бъбречни заболявания е приблизително два пъти по-голяма от средната за страните от ЕС и достига почти 26% според проучване на Българската бъбречна асоциация от 2007 година. Сред причините за високата заболеваемост са увеличената честота на захарната болест, сърдечно-съдовите заболявания, затлъстяването, хипертонията, имунните и автоимунни заболявания на бъбрека, но също така и късното установяване и лечение на тези болести. Факторите тютюнопушене, високо артериално налягане, висока кръвна захар, увеличена пикочна киселина, протеинурия и бъбречни камъни, които най-често увреждат бъбреците, са потенциално обратими. Те трябва да бъдат търсени активно от лекарите и да бъдат лекувани навреме.

 

« Обратно