logo

Контакти

Диализен център Пловдив
» Повече информация

 • e-mail: office@fds.bg

  Главен лекар: +359 32 39 88 98

  Дежурен лекар: +359 32 39 88 96
  Секретар: +359 32 39 88 99, +359 89 3347012
  Факс: +359 32 39 88 90

Диализен център Монтана
» Повече информация

 • e-mail: montana@fds.bg

  Главен лекар / Дежурен лекар / Старша сестра +359 32 39 88 95

  Секретар +359 32 39 88 97 ; +359 899 61 61 67

"Фърст Диализис Сървисиз България" ЕАД, София
» Повече информация

 • адрес: 1407 София, район Лозенец, бул. Черни връх 32Г, ет. 3.