logo

Профил на купувача

 • „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД”

  Уважаеми кандидати, открита е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪ

  Прочети още »

  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТ

  Уважаеми кандидати, открита е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ ОТ ДОМА ИМ ДО ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ПЛОВД

  Прочети още »

  Обществена поръчка: Сключване на рамково споразумение за доставка на медицински изделия за нуждите на "Фърст Диализис Сървисиз България" ЕАД

  Уважаеми кандидати, открита е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение за доставка на медицински изделия за нуждите на "Фърст Диализис Сървисиз Бълга

  Прочети още »