logo

Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТ

img

Уважаеми кандидати, открита е процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ ОТ ДОМА ИМ ДО ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ НА “ФЪРСТ ДИАЛИЗИС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД” И ОБРАТНО”

Моля, за Вашето внимание и запознаване със приложените по-долу документи!

 

« Обратно